Formulari de prereserva Sessió de Tast i Olimpíades

Informació General Sesions de tast i Olimpíades

Declaració responsable de participació en activitats CEEB

Cal imprimir, signar, segellar i retornar‐lo escanejat a promocio@elconsell.cat