El Consell

El Consell és avui un grup d'entitats (Consell de l'Esport Escolar de Barcelona, Fundació per l'Esport i l'Educació de Barcelona, International Sociological Sport Observatory (ISSO), Complex Esportiu La Mar Bella, Associació per al Desenvolupament de la Infància d'Àfrica i Can Font), que té com a Missió "facilitar, organitzar i promoure la pràctica esportiva de qualitat com a element de convivència i d’educació, fonamental per a la millora de les condicions de vida de la infància i la joventut, tot prioritzant les seves virtuts vers el procés de socialització, sense distingir condició social, física, de gènere o cultural".

  

El Consell

 

 

La Visió es presenta formalment per desenvolupar els seus objectius i  és definida per:


*  Consolidar-nos com a entitat de referència a Barcelona en la pràctica esportiva. 
*  Projectar-nos com a institució de referència, al país i dins l’àmbit internacional.
*  Ser percebuts com un agent actiu i facilitador de la pràctica esportiva de qualitat i en valors.
*  Col·laborar  amb les entitats i administracions per assolir un entorn social més respectuós, solidari i sostenible a través de la pràctica esportiva. 
*  Gestionar les nostres accions amb transparència i equilibri, cercant l’autofinançament  com a garantia d’independència. 

 

 

elconsell3

 ..

elconsell2 

 

 

 Finalment, hi ha tot un seguit de Valors sobre els quals El Consell descansa i amb els quals es distingeix en el seu dia a dia: 

 


*  Entusiasme, positivitat i implicació com a posicionament vital permanent.
*  Innovació, entesa com a adaptabilitat i versatilitat.
Responsabilitat, amb el referent del compromís vers la societat.
*  Humanisme, on la persona és l’eix principal sobre el qual giren les nostres accions a través del respecte i l'empatia.
*  Socialització, entesa com l’adaptació de la persona al seu entorn.
*  Solidaritat, cooperació, participació.


 

Documentació: